Alaneiz's Blog …Gwiezdne dzieci…

strona poświęcona ,,duchowej,, stronie życia..

Świadomość i ześrodkowanie…

Chciałam wkleić tu małe- wybrane fragmenty z książki –OSHO – Świadomość ,klucz do życia w równowadze

. Świadomość i ześrodkowanie

Zacznijmy od zrozumienia tego, czym jest świado­mość. Chodzisz. Zdajesz sobie sprawę z wielu rzeczy – ze sklepów, z mijajqcych cię ludzi, z ulicznego korka, ze wszystkiego. Jesteś świadomy wielu rzeczy, poza jed­no – poza sobq. Idziesz ulicq, świadomy wielu rzeczy i nieświadomy siebie! Tę świadomość siebie, Gurdżijew nazywał obserwacjo siebie. Gurdżijew mówi: „Zawsze, gdziekolwiek jesteś, pamiętaj o sobie”.

Cokolwiek robisz, niechaj zawsze towarzyszy ci jed­na rzecz: bądź świadomy siebie. Jesz – bqdź świadomy siebie. Chodzisz – bqdź świadomy siebie. Słuchasz, mó­wisz – bqdź świadomy siebie. Kiedy jesteś zdenerwowa­ny, bqdź świadomy, że to ty się denerwujesz. W chwili kiedy ogarnia cię złość, bqdź świadomy, że jesteś zły. To ciqgte pamiętanie o sobie wyzwala w tobie pewnq sub-telnq energię. Krystalizuje się twoja Istota.

Zwykle jesteś jak luźny worek! Nieukształtowa-ny, bez swego centrum -tylko płynność, miesza­nina wielu rzeczy. Niesta­ły i zmieniajqcy się tłum bezładnego pana. Świa­domość robi z ciebie pa­na – a kiedy mówię pa­na – nie mam na myśli kontrolera. Kiedy mówię, żebyś był panem, chodzi mi oto, żebyś był obecny _ nieustannie obecny. Cokolwiek robisz lub czego nie robisz, miej zawsze świadomość, że jesteś.

To odczuwanie siebie, odczuwanie że jesteś, tworzy w tobie środek – środek spokoju, ciszy, wewnętrznego opanowania. Jest to „wewnętrzna siła”. Dosłownie. Dlatego wszyscy buddyści mówiq o „ogniu świadomo­ści” – to naprawdę /est ogień. Jeśli zaczniesz być świa­domy, poczujesz w sobie nowq energię, nowy ogień, nowe życie, l dzięki temu nowemu życiu, nowej mocy, nowej energii, wiele rzeczy, które w tobie dominowały, zniknie. Nie musisz z nimi walczyć.

Musisz walczyć ze swoim gniewem, żqdzq, seksual-nościq, ponieważ jesteś słaby. Problemem nie jest więc złość, żqdza czy seksualność, lecz słabość. Kiedy za­czniesz być wewnętrznie silniejszy, poczujesz wewnętrz-nq obecność – że /esteś – twoja energia skoncentruje się, skrystalizuje w jednym punkcie i narodzi się jaźń. Pamiętaj, jaźń, nie ego. Ego jest fałszywq jaźniq. Nie majqc kontaktu z prawdziwq jaźniq wierzysz, że jq masz, ale to, co za niq bierzesz, to właśnie jest ego. Ego oznacza fatszywq jaźń – nie jesteś sobq, ale wie­rzysz, że jesteś.

Ego to fałszywe poczucie istnienia czegoś, czego nie ma. Jaźń jest tym centrum, które jest w stanie obiecy­wać. Tworzy się je będqc świadomym w każdym mo­mencie. Bqdź świadomy, że coś robisz – że siedzisz, że kładziesz się spać, że nadchodzi sen, że zapadasz się w niego. Postaraj się być uważnym w każdym mo­mencie, a wtedy poczujesz, że rodzi się w tobie cen­trum; wszystko zacznie się krystalizować, rozpocznie się ruch do środka. Od tej chwili wszystko będzie zwiqzane z twoim centrum.

Żyjemy bez centrów. Czasami czujemy się ześrod-kowani, ale tylko w sytuacjach, które zmuszajq do za­chowania świadomości. Jeśli zaistnieje niebezpieczna sytuacja, poczujesz w sobie środek, ponieważ w nie­bezpieczeństwie człowiek staje się świadomy. Jeśli ktoś zamierza cię zabić, w takiej chwili nie jesteś w sta- nie myśleć; nie jesteś w stanie nie być świadomy. Ca­ła twoja energia gromadzi się nagle w centrum. Nie możesz przenieść się do przeszłości, ani do przyszłości -ta chwila staje się dla ciebie wszystkim, l wtedy jesteś świadomy nie tylko istnienia mordercy, ale i świadomy siebie – osoby, która zostanie zabita. W mgnieniu oka odczuwasz wewnqtrz siebie centrum.

=======================================================================

Symptomy chorobowe zawsze świadczą o istnieniu ukrytych zaburzeń innego rodzaju. Ich zadaniem jest spalanie energii, która nie została emocjonalnie przetworzona

Zrozumienie emocjonalne stanowi wiedzę wewnętrzną, nie zdominowaną przez ego ani przez intelekt. Próby poznania jej za pomocą umysłu nie przyniosą więc zadowalających rezultatów. Poznanie emocjonalne jest bardziej odczuwane niż rozumiane. Można je opisać jako nagłe olśnienie, któremu towarzyszą zwykle takie objawy jak dreszcze, gęsia skórka, łzy, a czasem także uczucie pokory. Kiedy raz go doznasz, zmuszony jesteś zrzucić zbroję ochronną i otworzyć się emocjonalnie i umysłowo na możliwość uzdrowienia. Zaprzestanie działań obronnych może spowodować większy napór emocjonalnego bólu, jest to jednak bardzo ważny, niezbędny wręcz element twego uzdrowienia.

Poznanie emocjonalne jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu leczenia fizycznego; sam intelekt nie mógłby sobie z tym poradzić. Połączenie intelektualnego zrozumienia z poznaniem emocjonalnym może zmienić wzorzec,

Sfera emocjonalna nie przetwarza danych w sposób linearny. W trzeciej gęstości jest to zadanie umysłu. Emocje działają na zasadzie hologramu. Dlatego mogą one ulegać wpływom doświadczeń innych aspektów duszy, doznanych w innych wcieleniach i wymiarach.

========================================================================

Filozofia światła i miłości sama w sobie nie jest zła; jest jedynie źle rozumiana, błędnie interpretowana jako doktryna odrzucająca mrok i ból. Jedynie całościowe spojrzenie na ludzkie doświadczenie – na jego blaski i cienie – może zaowocować prawdziwą, czystą miłością, która płynie nie ze zranionego, lecz uleczonego serca.

=======================================================================

Fizyczna rzeczywistość ziemska przypomina gabinet luster, tak jakby ogromna ilość odbitych obrazów miała łagodzić szok wywołany nagłym przejściem z naturalnej postaci bezcielesności w materialną rzeczywistość 3G i narzucany przez nią, a wstrząsający dla ducha, stan fragmentacji. Kiedy pojawiliście się tu po raz pierwszy, Ziemia przypominała pusty pokój. Znajdowało się w nim jedno wielkie lustro, w którym dokładnie się przejrzeliście. Wasze odbicie sprawiło wam jednak ogromny ból, ponieważ nosiło piętno całego ludzkiego doświadczenia.

Zobaczyliście w nim samooskarżenie, nienawiść do samych siebie, wstyd i poczucie winy. Obraz ten był dla was tak bolesny, że roztrzaskaliście lustro na kawałki. Teraz wszystkie fragmenty rozbitej tafli odbijają światło pod wieloma przeróżnymi kątami. Przeglądając się w nich nie wiecie, czy to, co widzicie jest rzeczywistym obrazem, czy też wielokrotnie odbitym wizerunkiem zabłąkanym w labiryncie luster.

Zamieszkujecie rzeczywistość, w której mieszają się odbicia prawdziwe i zniekształcone przez mechanizmy obronne ego. Mechanizmy te mogą odciągać waszą uwagę od tego, kim naprawdę jesteście. Waszym zadaniem jest rozpoznanie swego prawdziwego odbicia, a to wymaga ciągłego i szczerego poznawania istoty swej duszy. Niektóre wasze lustrzane wizerunki noszą piętno wstydu i cierpienia, podczas gdy inne odzwierciedlają urzekające piękno. Trudno jest wam zaakceptować jednocześnie istniejące w was ból i piękno. Wasze główne zadanie w tym gabinecie luster polega na odnalezieniu rzeczywistego odbicia, kim naprawdę jesteście. Gdy je odnajdziecie, zrzucicie dotychczasowe maski i zaczniecie poznawać głębszy sens miłości własnej.

Reklamy

17 października 2010 - Posted by | OSHO | , , ,

Brak komentarzy.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: