Alaneiz's Blog …Gwiezdne dzieci…

strona poświęcona ,,duchowej,, stronie życia..

myśli i pole świadomości

         Aura to Duch waszego jestestwa. Duch waszego jestestwa, którego nazywam Bogiem waszego jestestwa, ma bezpośrednie połączenie z Umysłem Boga, ze strumieniem świadomości, w którym wszystko jest znane. Jedna z warstw aury to silne pole elektromagnetyczne pozytywnego i negatywnego elektrum. Na zewnątrz tego elektromagnetycznego pola elektrum nie ulega polaryzacji. Ono jest sferą niespolaryzowanego światłą – czystą energią. Sfera światła pozwala wszystkim myślom ze strumienia świadomości płynąć przez to wspaniałe i silne pole. Wasze procesy myślowe decydują, jakie myśli staną się wam znane, ponieważ elektromagnetyczna warstwa waszej aury przyciągnie do was te myśli, które są w zgodzie z waszym sposobem myślenia.

            Wasz Duch funkcjonuje jak sito na brzegu nieustannie płynącego, nieprzerwanie zmieniającego się strumienia świadomości. Dzięki jego światłu możecie odebrać Umysł Boga, przepływ myśli, który zawiera w sobie wszystko, co jest znane. W ten sposób jesteście w stanie wiedzieć, co tylko zechcecie, ponieważ znajdujecie się w nieustannym przepływie całej świadomości, w przepływie strumienia całej wiedzy.

            Świadomość jest jak rzeka i cała wasza istota, każda komórka waszego ciała, nieustannie jest przez nią odżywiana, ponieważ myśl podpiera i uwiarygodnia wasze życie. Żyjecie dzięki myśli ze strumienia świadomości. Tak, jak wasze ciało żyje dzięki krążeniu krwi, która niesie ze sobą pokarm do każdej komórki, tak samo całość waszego jestestwa jest utrzymywana dzięki substancji myśli, emanującej ze strumienia świadomości. Każdy moment waszej egzystencji jest stworzony dzięki myśli, która przychodzi do was ze strumienia świadomości, z którego nieustannie wybieracie myśli, czujecie je w waszej duszy, dzięki tym emocjom wzbogacacie, odżywiacie i rozwijacie całość waszego jestestwa i oddajecie myśl waszego rozwiniętego „ja” z powrotem do strumienia świadomości, rozwijając w ten sposób świadomość całego życia. Być może zastanowicie się dzisiaj nad kreatywną myślą. Kiedy to nastąpi, ta myśl zostanie odczuta i „nagrana” w waszej duszy w formie elektrycznej częstotliwości. Ta sama częstotliwość opuści wasze ciało i wróci do świadomości, aby ktoś inny mógł ją odebrać i tworzyć na jej podstawie. Wszyscy mają dostęp do tego, co czujecie, co myślicie i odżywiają się waszymi myślami, tak jak wy odżywiacie się ich myślami.

            Świadomość jest złożona ze wszystkich myśli, emanujących ze wszystkich istot i rzeczy. Myśli, które składają się na świadomość, posiadają różne częstotliwości elektryczne. Niektóre są bardzo niskie i powolne – właśnie one dominują w świadomości społecznej. Inne, bardziej nieograniczone, zawierają wyższe częstości i przynależą do super świadomości. Świadomość jest sumą wszystkich częstotliwości myśli o różnych walorach i te walory przyciągają ze wszystkich stron myśli o takiej samej wartości.

           Świadomość społeczna jest gęstą częstotliwością elektryczności myśli, jednak jest lżejsza od powietrza. Gęstość świadomości społecznej składa się z wyrażonych myśli, które zostały doświadczone emocjonalnie przez każdą istotę. To znaczy, że jest złożona ze zrealizowanych już myśli, nad którymi każda istota już się zastanowiła, doświadczyła ich emocjonalnie w swojej duszy i odesłała je przez swoje pole auryczne z powrotem do strumienia myśli , aby inni mogli się nimi wzbogacić.

           Myśli, na których wasza rzeczywistość się opiera, są bardzo ograniczone, są to myśli świadomości społecznej o niskiej częstotliwości. One są bardzo restrykcyjne, bardzo osądzające, bardzo surowe, ponieważ wasze życie jest rządzone postawami związanymi z przetrwaniem i strachem przed śmiercią – śmiercią waszego ciała albo śmiercią waszego ego. Dzięki temu wasza świadomość jest nieustannie zajęta myślami o żywności, schronieniu, pracy, pieniądzach, sądami o tym, co jest właściwe a co nie jest, co jest złe a co jest dobre, modzie, urodzie, akceptacji, porównaniach, wieku, chorobie i śmierci. Te myśli o niskiej częstotliwości łatwo przenikają przez wasze pole auryczne, ponieważ dominują w umysłach tych, którzy was otaczają. Tak więc, nieustannie jesteście „karmieni” ograniczonymi myślami bardzo restrykcyjnej, ospałej świadomości. A ponieważ na to pozwalacie, kiedy „emitujecie” związane z nimi emocje do strumienia świadomości, regenerujecie i podtrzymujecie ograniczony umysł człowieka.

            Świadomość w waszych dużych miastach jest szczególnie ograniczona, ponieważ większość żyjących w nich ludzi nieustannie rywalizuje ze sobą, krytykuje się wzajemnie, jest zdominowana przez czas, modę i wypełniona strachem. Z tego powodu wasze miasta są otoczone grubą warstwą gęstej świadomości. Ci, którzy przychodzą tutaj z innych wszechświatów, kiedy na to patrzą, widzą zwartą sieć wielokolorowych świateł charakterystycznych dla myśli o niskiej częstotliwości i bardzo ograniczonej świadomości, demonstrujących się w postaci świetlnego pola.

           Myśli o wyższej częstotliwości przynależą do super świadomości i są to myśli Jestności, istnienia, życia, harmonii, jedności, kontynuacji. Są to myśli pełne miłości. Są to myśli pełne radości. Są to myśli pełne geniuszu. One są nieograniczone i tak naprawdę nie można ich wyrazić w słowach, ponieważ nie istnieją słowa, które mogłyby opisać emocje narodzone z nieograniczonych myśli.

           Myśli o wyższej częstotliwości są łatwiej doświadczane na odludziu, daleko od ospałej świadomości człowieka, ponieważ tam życie jest proste, bezczasowe, nieprzerwane i w całkowitej harmonii ze sobą. Tam, daleko od ludzkich opinii, możecie usłyszeć bicie serca waszego własnego nieograniczonego obeznania.

           W jaki sposób wybieracie myśl ze strumienia świadomości? Elektromagnetyczne pole waszej aury przyciąga do was procesy myślowe i stany emocjonalne, które są w harmonii z waszym jestestwem. Aby myśl została odebrana, odczuta i uświadomiona w waszym jestestwie, jej częstotliwość musi zostać obniżona do świetlnej formy. W momencie, kiedy myśl połączy się z Duchem waszego jestestwa, z poświatą, która was otacza, eksploduje w formie światła – myśl po prostu „zapala się” w chwili, kiedy wejdzie w światło. Światło obniża substancję myśli i w ten sposób przyciąga taką samą częstotliwość. Myśl jest niewidzialna i staje się widzialna dzięki wybuchowi światła. Myśl w formie światła penetruje mózg i zostaje przekształcona w elektryczny impuls o specyficznej częstotliwości, która zależy od wartości przyjętej przez was myśli.

           W momencie, kiedy stajecie się czegoś świadomi, to znaczy, że odbieracie myśl, którą to coś jest. Kiedy odbieracie jakąś myśl, światło tej myśli zostaje zarejestrowane przez wasz mózg. Istnieją osoby, które czasami widzą kątem oka wybuchy światła. To, co widzą, w większości przypadków jest ich własnym Duchem, akceptującym myśl. Moment, kiedy widzą przed sobą błyszczące światło, jest właśnie chwilą, w której myśl weszła w ich pole auryczne i znalazła się w mózgu. Jeśli zamkniecie oczy i zobaczycie procesję kolorów albo ekspansję wzorów – tak właśnie wygląda myśl, kiedy penetruje wasz mózg.

           Mózg jest wspaniałym „odbiornikiem” elektrycznych częstotliwości myśli i posiada miejsca, które są zaprogramowane, aby odebrać, gromadzić i wzmacniać specyficzne częstotliwości myśli. Te miejsca, w zależności od zawartości wody w ściankach ich komórek, posiadają różną zdolność gromadzenia i elektryzowania myśli. Niektóre części mózgu mogą zachować i wzmocnić tylko myśli o wysokiej częstotliwości, inne są w stanie zachować jedynie te o niskiej.

           W przeciwieństwie do tego, co wszyscy uważają, mózg nie jest źródłem myśli. On tylko przyjmuje myśli ze strumienia świadomości. To jest organ stworzony przez Bogów specjalnie po to, aby odbierać i gromadzić myśli, które przeszły przez Ducha waszego jestestwa, zostały przekształcone w prąd elektryczny, wzmocnione i przesłane za pośrednictwem systemu nerwowego do każdej części waszego ciała, gdzie są uświadomione, w celu osiągnięcia zrozumienia.

            Dzięki technologii posiadacie odbiorniki radiowe z miernikami, które pozwalają regulować głośność dźwięku i wybrać częstość, którą chcecie odebrać. Wasz mózg też jest „odbiornikiem: z miernikami, zdolnym do odebrania jakiejkolwiek częstotliwości, ale tylko wtedy, kiedy część mózgu, która może je zarejestrować, jest aktywna.

**********************************************************************************************

            Myśl nieustannie „odżywia” każdą komórkę w waszym ciele i wasze całe ciało reaguje na jej impuls elektryczny. Wpływ myśli na każdą komórkę jest doświadczony jako odczucie, doznanie, emocja, jako to, co nazywacie ekscytacją. Następnie ta emocja jest odesłana do waszej duszy, aby zostać tam zarejestrowana.

            Wasza dusza jest wspaniałym kronikarzem, bezstronnym komputerem, który zapisuje naukowo każde uczucie, doświadczone w waszym ciele. Kiedy doświadczacie emocji, to znaczy, że myśl weszła w strukturę świetlną waszej istoty, została zaakceptowana w mózgu i przesłana za pośrednictwem centralnego systemu nerwowego, aby każda komórka waszego ciała mogła jej doznać. Następnie dusza rejestruje tę emocję jako podstawę do konsultacji, zwaną pamięcią.

            Pamięć nie posiada rozmiaru. Ona jest esencją. Pamięć nie jest wizualnym dokumentem, ale dokumentem emocjonalnym. To emocja kreuje wizerunek. Dusza nie zapisuje w pamięci wizerunków ani słów. Ona zapisuje emocje związane z tymi wizerunkami i słowami.

             Dusza rejestruje uczucie wywołane przez myśl i doświadczone przez całe ciało. Następnie szuka w swojej pamięci czegoś podobnego, czegoś, co analizująca część waszego mózgu, którą nazywacie intelektem, może rozpoznać i znaleźć słowa, pozwalające jej opisać tę emocję.

            Wszystko, co możecie opisać, jest związane z pewnym uczuciem, mającym swoje źródło w jakimś doświadczeniu. Znacie kwiaty jako kwiaty dzięki emocjonalnemu doświadczeniu, które z nimi wiążecie. Widzieliście, dotknęliście, powąchaliście i ozdobiliście się strukturą zwaną kwiatami. Z tego powodu kwiaty wywołują w was specyficzne emocje. Znacie jedwab jako jedwab, ponieważ wiążecie go z określonymi doznaniami i doświadczeniami emocjonalnymi, które niosą ze sobą „zrozumienie”, zwane jedwabiem. Dusza zgromadziła całą informację, związaną z waszymi doświadczeniami emocjonalnymi. Tak więc kiedy doznajecie uczuć wywołanych jakąś myślą, dusza je rejestruje i szuka w banku pamięci podobnych emocji, związanych z myślami, doświadczonymi uprzednio. Następnie przesyła tę informację do mózgu wskazując, że dana myśl została uświadomiona i zrozumiana kompletnie przez całe ciało. Myśl nie zostaje uświadomiona tylko w mózgu. Ona jest uświadomiona w całym ciele i następnie analityczna część waszego mózgu pozwala wam znaleźć słowa, które opiszą dane uczucie.

            Jak myśl jest uświadomiona i poznana? Dzięki emocji. Wiedza jest całkowicie emocjonalna. Myśl o czymkolwiek nie może być uświadomiona, dopóki najpierw nie zostanie odczuta – dopiero wtedy posiada tożsamość. W celu poznania myśli najpierw musicie ją zaakceptować w waszym mózgu, a następnie pozwolić sobie doświadczyć ją emocjonalnie w całym ciele. Wiedza nie jest dowodem na cokolwiek. Ona jest emocjonalną konstatacją. W momencie kiedy czujesz, możesz powiedzieć – „Ja wiem. Ja to czuję. Ja wiem”.

           Wewnątrz was, moi kochani mistrzowie, znajdują się drzwi do całej wiedzy. Ogień, który w was płonie, jest tym samym ogniem, jaki migocze w każdym maleńkim atomie, w każdej wspaniałej gwieździe, w każdej formie komórkowej, we wszystkim, co istnieje. To jest ten sam, identyczny ogień.

Świadomość jedności z całym życiem jest osiągnięta za pośrednictwem esencji światła, ponieważ światło, które uwierzytelnia emocję  waszej duszy, jest tym samym światłem, które daje życie kwiatom, gwiazdom i wszystkiemu, co istnieje. Zatem wewnątrz was jesteście w stanie wiedzieć wszystko.

Wiedzieć coś nie oznacza zrozumienia wyrażonego za pośrednictwem intelektualnej retoryki, wypełnionej wyszukanymi, pozbawionymi znaczenia słowami. Poznanie kwiatu następuje w waszym wewnętrznym jestestwie dzięki emocji. Możecie uświadomić sobie w każdej chwili, jak coś myśli, dzięki częstotliwości, którą emituje, zwanej emocją. Jeśli chcecie coś wiedzieć, to jedyne, co musicie zrobić, to odczuć to. Zawsze będziecie mieli absolutną rację.

  fragment białej księgi -Ramtha

Reklamy

30 marca 2011 - Posted by | Biała księga | , , ,

Brak komentarzy.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: