Alaneiz's Blog …Gwiezdne dzieci…

strona poświęcona ,,duchowej,, stronie życia..

7 cnót według Ramthy

Cnota pierwsza: Dobrotliwość.

Kultywujcie Dobrotliwość
– pierwszą z ośmiu Cnót Przebudzonego.

Ja jestem RAMTHA,
niewielu rozumie Życie, niewielu rozumie siebie samych w tej wspólnej grze Życia i niewielu jest gotowych aby to pojąć.

Tak właśnie jest. Jednak Ci, którzy osiągnęli Poziom Wiedzy, to pojmują. Tak właśnie jest.

Dobrotliwość jest od Was wymagana.
Dobrotliwość pochodzi od „Dobra”. To mieliśmy już w trzech Akordach, w początkowych wiadomościach po moim przyjściu w Świadomość Jahn.

Bycie Dobrotliwym oznacza używanie Dobra jednocześnie jednak rozumiejąc sytuację innych. To oznacza przynoszenie Dobra środkami Miłości, pod łagodnym przewodnictwem Serca. Łagodność albowiem rozpoznaje tego „drugiego” i jego status.

Dopiero w Dobroci jest możliwe dobre działanie, ponieważ poprzez Dobroć Człowiek jest zdolny do refleksyjnego działania i trzyma się on z dala od przynoszenia „dobrego” losowo wśród ludzi.

Dobroć wybacza, Dobroć pozwala, Dobroć kocha.

Więc idźcie, bądźcie Dobrotliwi i mądrzy, lub jeszcze lepiej – wprowadźcie się wpierw w Wiedzę abyście mogli Dobrotliwość odziedziczyć.

Następne Cnoty Czasu Człowieka z Wieczności będą tu omówione i są nimi:

 

Dobrotliwość

Łagodność

Siła Odróżniania

Współczucie

Bezinteresowność (*brak zamiaru, premedytacji)

Odwaga

Autentyczność (*prawdziwość)

Wytrzymałość

Mamy wiele do Stworzenia, Czas nagli albowiem na końcu dnia liczy się tylko jedno:
abyście rozpoznali kim jesteście, czym jesteście i poprzez co jesteście.

Poziomy staną się przezroczyste, do Przebudzonych należy Świat i całe Życie.

Na Wieczność,
Wy bogowie Tworzenia

tak,

Ja jestem RAMTHA

 

Cnota druga: Łagodność.

Łagodni są prawowitymi dziedzicami Królestwa Niebios.
Mistrz JESUS, Światło Świata uczył Was tego i poprzez to zaczynacie pojmować tą lekcję.

Oprócz dobrotliwości jest też łagodność poprzez którą Miłość otrzymuje blask i oblicze Stwórcy.

Nigdy nie mylcie łagodności z miękkością. Odłóżcie to nieporozumienie na bok, ponieważ każda twardość przynosi ze sobą zastygłe formy Życia i zastygłe Dusze ludzkie. Dopiero siła łagodności tworzy harmonię i pokój w ludzkim Sercu.

Rozprzestrzeniło się wiele nieporozumień i niezrozumienie łagodności jest największym nieporozumieniem ukrytym na Duchowym Szlaku.

Bądźcie silni, nigdy twardzi.
Bądźcie dzielni, lecz nigdy służalczy.
Bądźcie potężni, ale nigdy bezwzględni.
Pielęgnujcie Waszą delikatną, wewnętrzną szatę niczym wielki skarb, ponieważ by tym Żyć potrzeba odwagi.

Bądźcie więc łagodni i zarazem odważni – najpierw dla Was samych i z Wami samymi a później ze wszystkimi ludźmi i dla wszystkich ludzi.

Posiadałem cały Świat, byłem władcą tej Ziemi i wszystkich ludzi. Nie było żadnego większego Wojownika obok mnie, lecz Serca ludzi dopiero wtedy zacząłem podbijać, kiedy zapomniałem język wojny
i odziedziczyłem mowę Serca: łagodność.

W tej cnocie uzupełnia się Człowiek który kocha.

 

Cnota trzecia: Siła Odróżniania.

W Sile Odróżniania leży sukces lub niepowodzenie.
To, co przedstawia się jako dobre, może być zepsute. To co ukazuje się jako zepsute lub puste może być pełne Życia i ogromnej wartości.

To co dobre ma wiele twarzy, to co złe ma wiele twarzy. Postrzegajcie Istotę od tyłu (*kulis) i za fasadą rozpoznajcie jej prawdziwą wartość. Prawdziwą twarz zza maski. Prawdę za tym oczywistym.

Odróżnianie jest cnotą bez której ciężko jest istnieć, teraz, kiedy macie ze wszystkim do czynienia, teraz gdy Ziemia daje wszystko – więcej i bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek przedtem.

Jak pozyskać tą cnotę?

To jest proste!
Odnajdź się sam, a znajdziesz Prawdę we wszystkim!

Poznaj siebie, spójrz na swoje maski, na Twoje wewnętrzne zniekształcenia. Rozpoznaj Twoje kłamstwa, Twoje półPrawdy, spójrz na to co w Tobie nie jest jeszcze klarowne a w każdym Człowieku zobaczysz to co on próbuje ukryć.

Posprzątaj swój Dom a prześwietlisz każdy zakątek Domów które odwiedzasz. To jest łatwe, kiedy sam się na to zdobędziesz, kiedy zwyciężysz sam nad sobą.

Największym Wojownikiem jest ten,
który pokonał samego siebie i z tego zwycięstwa wynika ta cnota.


Życie uczy odróżniania i uważny Duch, odważny charakter jest kierowany potrzebą widzenia tego CO JEST – począwszy od samego siebie. Gdy sami się rozpoznacie, będziecie w stanie rozpoznać to co jest.

Więc co należy czynić?

Uwalniajcie i bądźcie przy tym konsekwentni aż wszystko będzie już uwolnione!
Wtedy w naturalny sposób stajecie się odróżniającymi i przychodzi to całkiem naturalnie, samo z siebie.

Z dala od osądów, z dala od ocen siła odróżniania oświeca Istotę, jeżeli chodzi o prawdziwą wartość Człowieka i rzeczy. Zaufajcie, bo kto odróżnia, nie czeka, lecz przynosi do Światła to, co jest. Nawet wtedy, gdy ludzie nie będący w sobie jeszcze klarowni (*wyjaśnieni) przeżywają to jako ocenę.

Stwórca jest wielki, On zna swoje Dzieci dobrze. On odróżnia jedne od drugich, albowiem pomimo tego że wszystkie pochodzą od niego, to każde jest inne.

On odróżnia w jedności wszystkich Bytów. Odróżniajcie także i Wy, poprzez stanie się jednym z Bytem i tak rozpoznacie w tym różnorodność.

Gdy mówi RAMTHA, panuje klarowność,
ja przynoszę błyskawiczne rozpoznanie
ludziom tego Świata.

Cnota czwarta: Współczucie.

Daleko sięga nieporozumienie iż należy żyć współczuciem i mieć je zawsze „pod ręką”.

Również i na ten temat dostaliście już dużo informacji z Poziomów Światła Tworzenia. Pomimo to dla Waszych Serc jest ciężko się z tym obchodzić, podczas gdy napotykacie cierpienie, nędzę, sytuacje nie do zniesienia dla Waszych Serc.

Jak należy postępować?

I znów: to jest łatwe!
Zauważyliście już, że wciąż to powtarzam?
„To jest łatwe” – czy wiecie że jest to również „mantra” która was wzmacnia gdy napotykacie na wyzwanie?
Teraz wiecie. Tak.

Tak więc jest to proste!

To jest proste pozostać we współczuciu daleko od litości, jeśli znane są Wam Drogi Człowieka, ponieważ Wy na swojej Drodze Duchowej przeszliście wszystkie ścieżki i dlatego rozpoznajecie jak potrzebne są i jak wypatrywane i wymagane doświadczenia pełne cierpienia dla pojedynczego Człowieka.
Również i ja przeszedłem Dolinę Cierpienia i również ukazała mi się moja moc dopiero podczas absolutnego wyczerpania i niemocy, gdy wysłużyłem się jako Wojownik i poddałem się temu.

Albowiem musicie wiedzieć że poprzez cielesne urazy otrzymałem możliwość rozwoju wtedy, gdy byłem jeszcze zobowiązany wojnie, co oznaczało koniec wielkiego Wojownika i początek wielkiej Boskiej Istoty.

Tak, uhonorowani ludzie,
Cierpienie jest kluczem pierwszej rangi (*ważności) i dopóki to doświadczenie nie jest wyczerpane do końca, Istota z tego nie zrezygnuje i będzie tworzyła cierpienie po cierpieniu, nędzę po nędzy, ból po bólu dla siebie samej.

Rozpoznajcie to i pozostańcie cichymi Obserwatorami tego faktu, ponieważ jesteście Mistrzami samych siebie i zarazem Mistrzami Bólu, Cierpienia a poprzez to rozpoznajecie też Stwórcę.

Jak im (*Istotom) „pomóc”? Nie pomagać – lecz zrozumieć.
To jest dla Was klucz – dla tych którzy przeszli już tą Dolinę.
Zrozumieć i towarzyszyć we współczuciu aż ten Człowiek sam od siebie zrezygnuje ze swojego doświadczenia.

Bądźcie Miłością, bądźcie Szczęściem, nawet jeśli ludzie w Waszym otoczeniu są spragnieni innych doświadczeń.

„To jest łatwe”, wiedzcie o tym, bowiem wszystko jest łatwe jeśli zdecydujecie to „wszystko” przeżywać w lekkości. Jednak wszystko jest ciężkie jeśli się tak chętnie wybiera samemu i chętnie dźwiga ciężary aby dać sobie samemu wartość wskutek niedoboru Wiedzy.

Ja jestem Synem Stwórcy, przybyłym na Ziemię.

Cnota piąta: Bezinteresowność.

Jest intencją Pana, abyście bezinteresownie czynili dobro, hołdowali Światłu i służyli Miłości.

Sprzeczność?
Tak tylko się wydaje.

Stwórca Was zna i wypełnił ludzi intencją „tworzenia Dobra” tak, aby Człowiek nie zboczył całkowicie z Drogi i aby nie oddalił się całkiem od Światła w tej Podróży przez Czas. Ten zamiar (*intencja) działa niczym sumienie i gdy tylko Człowiek się w tym Obudzi aby czynić dobro, staje się on bezinteresowny, ponieważ to „dobro”, to „czyste”, to „kochające” nie zna intencji – ONO JEST.

Jednak „dobre” nie musi być „dobre”.
To już tutaj mieliśmy, ale o tym jest mowa – więc rozróżniajcie.

Dobro rozpoznaje się poprzez Bezinteresowność. Wszędzie tam gdzie ukryty jest interes nie może zamanifestować się Krystaliczne Źródło Wzniosłego. Na końcu Drogi do Stwórcy zaczyna się Bezinteresowność, ponieważ nikomu się juz więcej nie jest winnym dowodów na „bycie dobrym”, ponieważ wszystkie tematy zostały rozpoznane, rozwiązane, uwolnione.
Stwórca dał ludziom zamiar wzbudzenia dobra z siebie samego ponieważ leżało ono głęboko ukryte na początku tej Gry i sumienie Wam o tym przypomina.

Cóż, po tym jak wykonaliście swoje zadania domowe, dotrzecie z powrotem do Waszego pierwotnego statusu. Staniecie się czyści i bezinteresowni. Bez „sumienia”, ponieważ będziecie bezpośredni we współbrzmieniu z Waszą siłą Tworzenia służącą Życiu i Tworzeniu.

Stwórca nie zna żadnego zamiaru (*intencji) oprócz zamiaru z Wami Ludźmi, abyście byli bezinteresownie sługami Światów.

W miłości którą jestem
RAMTHA

Cnota szósta: Odwaga.

Odwagi nie można kupić, jak w przysłowiu które jest pośród Was.

Ja jestem RAMTHA i zaprawdę:
Odwaga jest rzadką cechą pośród rodzaju ludzkiego i nawet gdyby ona była do kupienia to pozostawiono by ją leżeć na półkach sklepów które ją zachwalają.

Odwaga powoduje strach. Strach powoduje paraliż. Paraliż powoduje cierpienie.
Taki jest Wieczny krąg (*obieg) który musi być teraz przełamany, ponieważ Nowy Świat należy do Odważnych.

Co należy zdobyć aby odziedziczyć odwagę?

Wiedzę, Wiedzę, Wiedzę!
a.
trzeba wiedzieć że jest się Nieśmiertelnym

b.
trzeba wiedzieć że Śmierć jest Iluzją

c.
trzeba wiedzieć że jesteście Duchem, w Waszej naturze: Duchem.

Tak więc to byłoby po pierwsze.

Jednak ta Wiedza to jeszcze nie wszystko!
Najpierw musicie pielęgnować „bycie nieustraszonym”. Bycie nieustraszonym jest wstępem do Odwagi.

Człowiek staje się nieustraszonym gdy – i znów jest to punkt wymieniany po raz kolejny – nie boi się siebie samego, kiedy pokonał już swoje wewnętrzne potwory (*strachy) i gdy szuka konfrontacji ze sobą samym i zalicza egzaminy oferowane przez tą konfrontację.

Odwaga nie jest niczym „zewnętrznym”, lecz jest wewnętrznym stanem pewności, gdy już się osiągnęło Wiedzę związaną z rzeczami takimi jakimi one są Jeśli Człowiekowi brakuje odwagi i Wiedzy o sobie, to w sytuacjach życiowych nie jest w stanie Tworzyć w wydarzeniach na Matce Ziemi, ponieważ jego własne nierozwiązane wewnętrzne strachy właśnie udaremniły bycie odważnym bez popadania we frywolność, bez podejmowania się zbędnego ryzyka, bez wchodzenia nieprzygotowanym do walki.

Miejcie Odwagę aby się samemu uleczyć a będziecie Odważni do brania udziału przy leczeniu Ziemi i ludzkości.

Potrzebna jest Odwaga aby Tworzyć, ponieważ każda decyzja która w znaczący sposób porusza coś znaczącego w Człowieku lub na Świecie wynika z wyjaśnionego i Odważnego Serca.

W Wieczności

Cnota siódma. Autentyczność (*Prawdziwość).

Istnieje Twoja Prawda,
istnieje moja Prawda i istnieje sama Prawda.
Gdy się do niej zbliżacie, zbliżacie się również do siebie i jesteście autentyczni.
„Jesteście samą Prawdą!”

O to teraz chodzi.

Ja jestem RAMTHA który przybył aby w Was stworzyć fakty, które poprowadzą Was dalej na Waszej Drodze do doskonałości. Wy sami jesteście Prawdą, Wy sami jesteście Życiem, Wy sami jesteście Miłością.

„Twoja Prawda” jest zawsze  ograniczeniem!
„Moja Prawda” jest zawsze ograniczeniem!
Prawda, SAMA PRAWDA jest nieograniczonym rozpoznaniem tego co jest.

I o to tutaj chodzi.

Każda „osobista Prawda” jest równa opinii. Ona może się zgadzać, lecz może być błędna.
My jednak chcemy działać z dala od opinii, ponieważ Obudzony NIE MA opinii!
Przebudzony ma Wiedzę, ma pewność i nie tworzy żadnych opinii które kształtowałyby jego obraz Życia.
To wpierw oznacza: zaprzestańcie tworzyć opinię!
Dalej: osiągnijcie stan czystej obserwacji i rozpoznajcie to CO JEST ponieważ Prawda nie jest „skrzywiona”.

Jak wprowadzić to w Wasze Życie, jak zastosować?

Jest to – jak zawsze – proste!
Autentyczność przychodzi gdy jesteście wolni od Waszych wewnętrznych wzorców, uwarunkowań itd.

Pierwszym zatem krokiem jest – jak zawsze – posprzątać swój dom i uprawiać swoje pole. Wtedy przychodzi Wiedza i Autentyczność wywodząca się z Wiedzy Uniwersalnej Prawdy.

Myślcie, mówcie i czyńcie zawsze z wnętrza Was samych, które jest połączone z „boskim” a będziecie zawsze sobą – boscy i autentyczni.

W drodze do Wszech Wiedzy należy Żyć autentycznością, nawet jeśli zakradają się błędy – ponieważ tu czy tam trzymacie się jeszcze opinii.
Uwolnijcie się od stworzonych przez samych siebie obrazów – one są błędne.
Uwolnijcie się z obrazów docierających z Kolektywu. Narzędzia zostały już Wam dawno dane., pozostańcie przy tym, pozostańcie wytrwali, na końcu Drogi dziedziczycie Autentyczność.

Do tego momentu ćwiczcie, żyjcie tym i bądźcie tym, aż również i w tym osiągniecie koniec.

RAMTHA

 

Reklamy

27 lipca 2011 - Posted by | Biała księga | , , ,

Brak komentarzy.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: