Alaneiz's Blog …Gwiezdne dzieci…

strona poświęcona ,,duchowej,, stronie życia..

7 cnót według Ramthy

Cnota pierwsza: Dobrotliwość.

Kultywujcie Dobrotliwość
– pierwszą z ośmiu Cnót Przebudzonego.

Ja jestem RAMTHA,
niewielu rozumie Życie, niewielu rozumie siebie samych w tej wspólnej grze Życia i niewielu jest gotowych aby to pojąć.

Tak właśnie jest. Jednak Ci, którzy osiągnęli Poziom Wiedzy, to pojmują. Tak właśnie jest.

Dobrotliwość jest od Was wymagana.
Dobrotliwość pochodzi od „Dobra”. To mieliśmy już w trzech Akordach, w początkowych wiadomościach po moim przyjściu w Świadomość Jahn.

Bycie Dobrotliwym oznacza używanie Dobra jednocześnie jednak rozumiejąc sytuację innych. To oznacza przynoszenie Dobra środkami Miłości, pod łagodnym przewodnictwem Serca. Łagodność albowiem rozpoznaje tego „drugiego” i jego status.

Dopiero w Dobroci jest możliwe dobre działanie, ponieważ poprzez Dobroć Człowiek jest zdolny do refleksyjnego działania i trzyma się on z dala od przynoszenia „dobrego” losowo wśród ludzi.

Dobroć wybacza, Dobroć pozwala, Dobroć kocha.

Więc idźcie, bądźcie Dobrotliwi i mądrzy, lub jeszcze lepiej – wprowadźcie się wpierw w Wiedzę abyście mogli Dobrotliwość odziedziczyć.

Następne Cnoty Czasu Człowieka z Wieczności będą tu omówione i są nimi:

 

Dobrotliwość

Łagodność

Siła Odróżniania

Współczucie

Bezinteresowność (*brak zamiaru, premedytacji)

Odwaga

Autentyczność (*prawdziwość)

Wytrzymałość

Mamy wiele do Stworzenia, Czas nagli albowiem na końcu dnia liczy się tylko jedno:
abyście rozpoznali kim jesteście, czym jesteście i poprzez co jesteście.

Poziomy staną się przezroczyste, do Przebudzonych należy Świat i całe Życie.

Na Wieczność,
Wy bogowie Tworzenia

tak,

Ja jestem RAMTHA

 

Cnota druga: Łagodność.

Łagodni są prawowitymi dziedzicami Królestwa Niebios.
Mistrz JESUS, Światło Świata uczył Was tego i poprzez to zaczynacie pojmować tą lekcję.

Oprócz dobrotliwości jest też łagodność poprzez którą Miłość otrzymuje blask i oblicze Stwórcy.

Nigdy nie mylcie łagodności z miękkością. Odłóżcie to nieporozumienie na bok, ponieważ każda twardość przynosi ze sobą zastygłe formy Życia i zastygłe Dusze ludzkie. Dopiero siła łagodności tworzy harmonię i pokój w ludzkim Sercu.

Rozprzestrzeniło się wiele nieporozumień i niezrozumienie łagodności jest największym nieporozumieniem ukrytym na Duchowym Szlaku.

Bądźcie silni, nigdy twardzi.
Bądźcie dzielni, lecz nigdy służalczy.
Bądźcie potężni, ale nigdy bezwzględni.
Pielęgnujcie Waszą delikatną, wewnętrzną szatę niczym wielki skarb, ponieważ by tym Żyć potrzeba odwagi.

Bądźcie więc łagodni i zarazem odważni – najpierw dla Was samych i z Wami samymi a później ze wszystkimi ludźmi i dla wszystkich ludzi.

Posiadałem cały Świat, byłem władcą tej Ziemi i wszystkich ludzi. Nie było żadnego większego Wojownika obok mnie, lecz Serca ludzi dopiero wtedy zacząłem podbijać, kiedy zapomniałem język wojny
i odziedziczyłem mowę Serca: łagodność.

W tej cnocie uzupełnia się Człowiek który kocha.

 

Cnota trzecia: Siła Odróżniania.

W Sile Odróżniania leży sukces lub niepowodzenie.
To, co przedstawia się jako dobre, może być zepsute. To co ukazuje się jako zepsute lub puste może być pełne Życia i ogromnej wartości.

To co dobre ma wiele twarzy, to co złe ma wiele twarzy. Postrzegajcie Istotę od tyłu (*kulis) i za fasadą rozpoznajcie jej prawdziwą wartość. Prawdziwą twarz zza maski. Prawdę za tym oczywistym.

Odróżnianie jest cnotą bez której ciężko jest istnieć, teraz, kiedy macie ze wszystkim do czynienia, teraz gdy Ziemia daje wszystko – więcej i bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek przedtem.

Jak pozyskać tą cnotę?

To jest proste!
Odnajdź się sam, a znajdziesz Prawdę we wszystkim!

Poznaj siebie, spójrz na swoje maski, na Twoje wewnętrzne zniekształcenia. Rozpoznaj Twoje kłamstwa, Twoje półPrawdy, spójrz na to co w Tobie nie jest jeszcze klarowne a w każdym Człowieku zobaczysz to co on próbuje ukryć.

Posprzątaj swój Dom a prześwietlisz każdy zakątek Domów które odwiedzasz. To jest łatwe, kiedy sam się na to zdobędziesz, kiedy zwyciężysz sam nad sobą.

Największym Wojownikiem jest ten,
który pokonał samego siebie i z tego zwycięstwa wynika ta cnota.


Życie uczy odróżniania i uważny Duch, odważny charakter jest kierowany potrzebą widzenia tego CO JEST – począwszy od samego siebie. Gdy sami się rozpoznacie, będziecie w stanie rozpoznać to co jest.

Więc co należy czynić?

Uwalniajcie i bądźcie przy tym konsekwentni aż wszystko będzie już uwolnione!
Wtedy w naturalny sposób stajecie się odróżniającymi i przychodzi to całkiem naturalnie, samo z siebie.

Z dala od osądów, z dala od ocen siła odróżniania oświeca Istotę, jeżeli chodzi o prawdziwą wartość Człowieka i rzeczy. Zaufajcie, bo kto odróżnia, nie czeka, lecz przynosi do Światła to, co jest. Nawet wtedy, gdy ludzie nie będący w sobie jeszcze klarowni (*wyjaśnieni) przeżywają to jako ocenę.

Stwórca jest wielki, On zna swoje Dzieci dobrze. On odróżnia jedne od drugich, albowiem pomimo tego że wszystkie pochodzą od niego, to każde jest inne.

On odróżnia w jedności wszystkich Bytów. Odróżniajcie także i Wy, poprzez stanie się jednym z Bytem i tak rozpoznacie w tym różnorodność.

Gdy mówi RAMTHA, panuje klarowność,
ja przynoszę błyskawiczne rozpoznanie
ludziom tego Świata.

Cnota czwarta: Współczucie.

Daleko sięga nieporozumienie iż należy żyć współczuciem i mieć je zawsze „pod ręką”.

Również i na ten temat dostaliście już dużo informacji z Poziomów Światła Tworzenia. Pomimo to dla Waszych Serc jest ciężko się z tym obchodzić, podczas gdy napotykacie cierpienie, nędzę, sytuacje nie do zniesienia dla Waszych Serc.

Jak należy postępować?

I znów: to jest łatwe!
Zauważyliście już, że wciąż to powtarzam?
„To jest łatwe” – czy wiecie że jest to również „mantra” która was wzmacnia gdy napotykacie na wyzwanie?
Teraz wiecie. Tak.

Tak więc jest to proste!

To jest proste pozostać we współczuciu daleko od litości, jeśli znane są Wam Drogi Człowieka, ponieważ Wy na swojej Drodze Duchowej przeszliście wszystkie ścieżki i dlatego rozpoznajecie jak potrzebne są i jak wypatrywane i wymagane doświadczenia pełne cierpienia dla pojedynczego Człowieka.
Również i ja przeszedłem Dolinę Cierpienia i również ukazała mi się moja moc dopiero podczas absolutnego wyczerpania i niemocy, gdy wysłużyłem się jako Wojownik i poddałem się temu.

Albowiem musicie wiedzieć że poprzez cielesne urazy otrzymałem możliwość rozwoju wtedy, gdy byłem jeszcze zobowiązany wojnie, co oznaczało koniec wielkiego Wojownika i początek wielkiej Boskiej Istoty.

Tak, uhonorowani ludzie,
Cierpienie jest kluczem pierwszej rangi (*ważności) i dopóki to doświadczenie nie jest wyczerpane do końca, Istota z tego nie zrezygnuje i będzie tworzyła cierpienie po cierpieniu, nędzę po nędzy, ból po bólu dla siebie samej.

Rozpoznajcie to i pozostańcie cichymi Obserwatorami tego faktu, ponieważ jesteście Mistrzami samych siebie i zarazem Mistrzami Bólu, Cierpienia a poprzez to rozpoznajecie też Stwórcę.

Jak im (*Istotom) „pomóc”? Nie pomagać – lecz zrozumieć.
To jest dla Was klucz – dla tych którzy przeszli już tą Dolinę.
Zrozumieć i towarzyszyć we współczuciu aż ten Człowiek sam od siebie zrezygnuje ze swojego doświadczenia.

Bądźcie Miłością, bądźcie Szczęściem, nawet jeśli ludzie w Waszym otoczeniu są spragnieni innych doświadczeń.

„To jest łatwe”, wiedzcie o tym, bowiem wszystko jest łatwe jeśli zdecydujecie to „wszystko” przeżywać w lekkości. Jednak wszystko jest ciężkie jeśli się tak chętnie wybiera samemu i chętnie dźwiga ciężary aby dać sobie samemu wartość wskutek niedoboru Wiedzy.

Ja jestem Synem Stwórcy, przybyłym na Ziemię.

Cnota piąta: Bezinteresowność.

Jest intencją Pana, abyście bezinteresownie czynili dobro, hołdowali Światłu i służyli Miłości.

Sprzeczność?
Tak tylko się wydaje.

Stwórca Was zna i wypełnił ludzi intencją „tworzenia Dobra” tak, aby Człowiek nie zboczył całkowicie z Drogi i aby nie oddalił się całkiem od Światła w tej Podróży przez Czas. Ten zamiar (*intencja) działa niczym sumienie i gdy tylko Człowiek się w tym Obudzi aby czynić dobro, staje się on bezinteresowny, ponieważ to „dobro”, to „czyste”, to „kochające” nie zna intencji – ONO JEST.

Jednak „dobre” nie musi być „dobre”.
To już tutaj mieliśmy, ale o tym jest mowa – więc rozróżniajcie.

Dobro rozpoznaje się poprzez Bezinteresowność. Wszędzie tam gdzie ukryty jest interes nie może zamanifestować się Krystaliczne Źródło Wzniosłego. Na końcu Drogi do Stwórcy zaczyna się Bezinteresowność, ponieważ nikomu się juz więcej nie jest winnym dowodów na „bycie dobrym”, ponieważ wszystkie tematy zostały rozpoznane, rozwiązane, uwolnione.
Stwórca dał ludziom zamiar wzbudzenia dobra z siebie samego ponieważ leżało ono głęboko ukryte na początku tej Gry i sumienie Wam o tym przypomina.

Cóż, po tym jak wykonaliście swoje zadania domowe, dotrzecie z powrotem do Waszego pierwotnego statusu. Staniecie się czyści i bezinteresowni. Bez „sumienia”, ponieważ będziecie bezpośredni we współbrzmieniu z Waszą siłą Tworzenia służącą Życiu i Tworzeniu.

Stwórca nie zna żadnego zamiaru (*intencji) oprócz zamiaru z Wami Ludźmi, abyście byli bezinteresownie sługami Światów.

W miłości którą jestem
RAMTHA

Cnota szósta: Odwaga.

Odwagi nie można kupić, jak w przysłowiu które jest pośród Was.

Ja jestem RAMTHA i zaprawdę:
Odwaga jest rzadką cechą pośród rodzaju ludzkiego i nawet gdyby ona była do kupienia to pozostawiono by ją leżeć na półkach sklepów które ją zachwalają.

Odwaga powoduje strach. Strach powoduje paraliż. Paraliż powoduje cierpienie.
Taki jest Wieczny krąg (*obieg) który musi być teraz przełamany, ponieważ Nowy Świat należy do Odważnych.

Co należy zdobyć aby odziedziczyć odwagę?

Wiedzę, Wiedzę, Wiedzę!
a.
trzeba wiedzieć że jest się Nieśmiertelnym

b.
trzeba wiedzieć że Śmierć jest Iluzją

c.
trzeba wiedzieć że jesteście Duchem, w Waszej naturze: Duchem.

Tak więc to byłoby po pierwsze.

Jednak ta Wiedza to jeszcze nie wszystko!
Najpierw musicie pielęgnować „bycie nieustraszonym”. Bycie nieustraszonym jest wstępem do Odwagi.

Człowiek staje się nieustraszonym gdy – i znów jest to punkt wymieniany po raz kolejny – nie boi się siebie samego, kiedy pokonał już swoje wewnętrzne potwory (*strachy) i gdy szuka konfrontacji ze sobą samym i zalicza egzaminy oferowane przez tą konfrontację.

Odwaga nie jest niczym „zewnętrznym”, lecz jest wewnętrznym stanem pewności, gdy już się osiągnęło Wiedzę związaną z rzeczami takimi jakimi one są Jeśli Człowiekowi brakuje odwagi i Wiedzy o sobie, to w sytuacjach życiowych nie jest w stanie Tworzyć w wydarzeniach na Matce Ziemi, ponieważ jego własne nierozwiązane wewnętrzne strachy właśnie udaremniły bycie odważnym bez popadania we frywolność, bez podejmowania się zbędnego ryzyka, bez wchodzenia nieprzygotowanym do walki.

Miejcie Odwagę aby się samemu uleczyć a będziecie Odważni do brania udziału przy leczeniu Ziemi i ludzkości.

Potrzebna jest Odwaga aby Tworzyć, ponieważ każda decyzja która w znaczący sposób porusza coś znaczącego w Człowieku lub na Świecie wynika z wyjaśnionego i Odważnego Serca.

W Wieczności

Cnota siódma. Autentyczność (*Prawdziwość).

Istnieje Twoja Prawda,
istnieje moja Prawda i istnieje sama Prawda.
Gdy się do niej zbliżacie, zbliżacie się również do siebie i jesteście autentyczni.
„Jesteście samą Prawdą!”

O to teraz chodzi.

Ja jestem RAMTHA który przybył aby w Was stworzyć fakty, które poprowadzą Was dalej na Waszej Drodze do doskonałości. Wy sami jesteście Prawdą, Wy sami jesteście Życiem, Wy sami jesteście Miłością.

„Twoja Prawda” jest zawsze  ograniczeniem!
„Moja Prawda” jest zawsze ograniczeniem!
Prawda, SAMA PRAWDA jest nieograniczonym rozpoznaniem tego co jest.

I o to tutaj chodzi.

Każda „osobista Prawda” jest równa opinii. Ona może się zgadzać, lecz może być błędna.
My jednak chcemy działać z dala od opinii, ponieważ Obudzony NIE MA opinii!
Przebudzony ma Wiedzę, ma pewność i nie tworzy żadnych opinii które kształtowałyby jego obraz Życia.
To wpierw oznacza: zaprzestańcie tworzyć opinię!
Dalej: osiągnijcie stan czystej obserwacji i rozpoznajcie to CO JEST ponieważ Prawda nie jest „skrzywiona”.

Jak wprowadzić to w Wasze Życie, jak zastosować?

Jest to – jak zawsze – proste!
Autentyczność przychodzi gdy jesteście wolni od Waszych wewnętrznych wzorców, uwarunkowań itd.

Pierwszym zatem krokiem jest – jak zawsze – posprzątać swój dom i uprawiać swoje pole. Wtedy przychodzi Wiedza i Autentyczność wywodząca się z Wiedzy Uniwersalnej Prawdy.

Myślcie, mówcie i czyńcie zawsze z wnętrza Was samych, które jest połączone z „boskim” a będziecie zawsze sobą – boscy i autentyczni.

W drodze do Wszech Wiedzy należy Żyć autentycznością, nawet jeśli zakradają się błędy – ponieważ tu czy tam trzymacie się jeszcze opinii.
Uwolnijcie się od stworzonych przez samych siebie obrazów – one są błędne.
Uwolnijcie się z obrazów docierających z Kolektywu. Narzędzia zostały już Wam dawno dane., pozostańcie przy tym, pozostańcie wytrwali, na końcu Drogi dziedziczycie Autentyczność.

Do tego momentu ćwiczcie, żyjcie tym i bądźcie tym, aż również i w tym osiągniecie koniec.

RAMTHA

 

Reklamy

27 lipca 2011 Posted by | Biała księga | , , , | Dodaj komentarz

Wartość doświadczenia

W waszych przygodach podczas eksploracji myśli zdecydowaliście wyrażać się za pośrednictwem formy komórkowej zwanej ludzkością, żeby zrozumieć wszystko, co można zrozumieć o byciu człowiekiem-Bogiem, żyjącym w ograniczonej formie zwanej materią. To doświadczenie jest potrzebne w celu całkowitego zrozumienia Boga, ponieważ jak moglibyście wiedzieć czym jest całkowita wolność, gdybyście nigdy nie doświadczyli i nie zrozumieli ograniczeń? Jak moglibyście zrozumieć całość samych siebie, Boga, którym jesteście, gdybyście nie doświadczyli i nie objęli całości tego, kim i czym Bóg jest – od nieokiełznanej przestrzeni czystej myśli do restrykcyjności materii. Jak moglibyście zrozumieć radość, wolność, wieczność, gdybyście nie doświadczyli smutków, ograniczeń i iluzji śmierci?

           Chociaż uczestniczycie w waszych grach i iluzjach ze wspaniałą i niesłychana powagą, tak naprawdę one istnieją tylko po to, żeby was nauczyć, rozwinąć, oświecić, pomóc wam rozwinąć was. Życie to po prostu scena, na której możecie prowadzić wasze gry i doświadczyć waszych iluzji w celu uzyskania najwspanialszej nagrody w życiu, zwanej mądrością.

          Czym jest mądrość? To największy skarb, który należy całkowicie do Boga wewnątrz człowieka, skarb zgromadzony w duszy człowieka. Mądrość jest zbiorem emocji doświadczonych we wszystkich waszych przygodach w królestwie myśli zwanej Bogiem i tym, co zabierzecie ze sobą, kiedy opuścicie to miejsce. Sądzicie, że zabierzecie ze sobą wasze cudowne ubrania, wspaniałe rezydencje, szybkie samochody? Jak wam się wydaje? Co zabierzecie ze sobą? Zabierzecie ze sobą tylko to, kim jesteście, wszystkie emocje, które uzyskaliście w czasie waszej podróży w Źródle zwanym Życiem. Emocje są tym, o co chodzi w życiu.

            Wszystko, co ludzkość sobie uświadomiła dzięki tyrani i restrykcyjności religijnych i rządowych przepisów, dzięki separacji i poniżeniu ras, dzięki separacji mężczyzn i kobiet, dzięki separacji brata od brata, zostało osiągnięte przez poniżenie Boga, co jest prawdopodobnie najniższym upadkiem świadomości, jaki kiedykolwiek nastąpił. Jednak bez tylu doświadczeń nigdy nie wiedzielibyście, co to znaczy wygrać bitwę, odebrać komuś wolność, znieważyć kobiety i traktować je jak istoty poniżej mężczyzn. Nigdy nie uzyskalibyście emocjonalnego zrozumienia, co to wszystko znaczy, gdybyście najpierw nie stali się twórcą, który „wymarzył” tę sytuację i następnie w niej żył. Jednak w procesie doświadczania jej – życie za życiem, chwila za chwilą – przekształciła się ona w tak nienaruszalną rzeczywistość, że większość z was stała się neurotyczna, niepewna i całkowicie zagubiona w waszym „marzeniu”.

          Gdzie jest Bóg, pytacie, który pozwala ludzkości postępować tak bestialsko wobec samej siebie? A przede wszystkim, gdzie jest miłość Boga, jeśli on nie zapobiega tym wszystkim okropnościom? Bóg jest zawsze obecny, ponieważ on był i jest wszystkimi waszymi iluzjami, wszystkimi waszymi grami. Z całą pewnością też kocha was cały czas, ponieważ pozwala wam doświadczyć wszystkich waszych pragnień w zgodzie z waszymi własnymi projektami. Po prostu zapomnieliście, że to wy stworzyliście wasze marzenia i możecie je zmienić, kiedy tylko zechcecie.

           W oparciu o wasze iluzje snujecie historie o wielkich nieszczęściach i smutku. Niszczycie wasze ciała. Niszczycie wasz umysł. Oddajecie hołd bożkom. Krytykujecie innych. Jesteście pełni sądów, nienawiści, zazdrości, strachu i arogancji. Dlaczego? Żebyście zdali sobie sprawę, co znaczy bycie tym wszystkim. Jaki jest tego końcowy rezultat? Uwolnienie się od śmierci, życie na zawsze, objęcie miłością tego, co jest nazwane królestwem niebieskim i popatrzenie Bogu w twarz, by uświadomić sobie, że to wasza własna.

           Każdy z was jest wspaniałą istotą, żyjącą w pułapce własnych niepewności, własnych małostkowych myśli. Jesteście znacznie wspanialsi niż wasze gry, które zagrzebały głęboko pod waszymi iluzjami to niezwykłe piękno, którymi jesteście. Gdybyście tylko wiedzieli jak potężni i wspaniali jesteście, nigdy nie przeklinalibyście, nie osądzalibyście ani nie „alterowalibyście” siebie w sposób, w jaki to robicie. 

*****************************************************************************************************

Ludzka kreacja dobra i zła, doskonałości i niedoskonałości stworzyła pułapkę, zwaną poczuciem winy i wyrzutami sumienia, co utrudniło niezwykle postęp w życiu. Chciałbym wam powiedzieć, że cokolwiek zrobiliście w czasie waszych wielu wcieleń na tej płaszczyźnie istnienia, nigdy nie było złe ani też nigdy nie było dobre. Było to po prostu doświadczenie życia, które pomogło wam stać się tym, kim jesteście obecnie. A to jest istotnie bardzo wartościowe i cudowne, albowiem w obecnym Teraz jesteście wspanialsi niż w jakimkolwiek innym momencie tej niezwykłej podróży, ponieważ wasza mądrość jest wspanialsza niż kiedykolwiek przedtem.

           Wszystko co kiedykolwiek zrobiliście, ja też zrobiłem. Popełniłem tyle samo błędów co wy. Doświadczyłem wszystkich cech, które w sobie potępiacie – jak brak mocy i zalet. Jednak, gdybym najpierw nie poznał słabości mojego jestestwa, nigdy nie poznałbym jego siły. Nigdy nie pokochałbym życia, gdybym nie zobaczył najpierw, jak ono ze mnie uciekało. Nigdy nie byłbym w stanie kochać was wszystkich, gdybym najpierw nie pogardzał okrucieństwem człowieka.

           Wszystko, co zrobiliście, jakkolwiek podłe i nikczemne to było, zrobiliście po prostu, aby stworzyć sytuację, która czegoś was nauczyła. W procesie zdobywania tej wiedzy zostaliście zranieni, poznaliście ból, znaleźliście się w rozpaczy, poniżyliście się, ale jednak się z tego wszystkiego podnieśliście, ponieważ jesteście teraz tutaj gotowi, aby poznać i pokochać wasze piękno.

           Chciałbym, żeby ci z was, którzy czują, że przegrali w życiu czy też zrobili coś złego, zastanowili się nad tym, co powiem. W momencie waszych narodzin, wy i wasi bracia rozpoczęliście wielką wyprawę w celu emocjonalnego zrozumienia wszystkich myśli, myśl za myślą, myśl za myślą. Wasza dusza została stworzona, aby zapisać emocję każdej myśli, każdego wymiaru Boga, jaki zaakceptowaliście w Bogu czy też Duchu waszego jestestwa. Ona będzie was ponaglała, żebyście doświadczyli każdej zaakceptowanej i odczutej w niej myśli, której jeszcze w pełni nie poznaliście. Dlaczego? Żeby osiągnąć całkowite emocjonalne zrozumienie wszystkich stron tej myśli, co może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem doświadczenia, które nazywa się życiem.

           Poprzez wieki waszą jedyną motywacją była ewolucja i ekspansja życia w twórczy sposób oraz doświadczenie każdej materializacji tej kreatywności – przekształcając myśl w światło, w materię, w formę i z powrotem w myśl; od miłości i radości do zawiści, nienawiści i rozpaczy, i ponownie do radości. Wasza dusza prowadziła was od doświadczenia do doświadczenia, od przygody do przygody, aby się spełnić i osiągnąć kompletne zrozumienie każdej formy myśli, każdej postawy, każdej emocji, żebyście mogli poznać i zrozumieć całość myśli, która jest całością Boga, który jest całością „ja”.

         Wasza dusza jest spragniona tego, czego nigdy nie doznała. Kiedy ona szuka jakiegoś doświadczenia, to znaczy, że jest jej potrzebna emocjonalna informacja z nim związana. Tak więc wasza dusza wywoła w was uczucie zwane „chceniem”, które opanuje wasze jestestwo i popchnie was w kierunku jakiejś przygody, jakiegoś doświadczenia. A kiedy to doświadczenie się skończy i emocje, jakie przyniosło się uspokoją, ono da wam wspanialszy skarb niż całe złoto na tej planecie. Da wam mądrość, co jest równoznaczne z duszą mówiącą wam, że nigdy nie będziecie musieli tego doświadczenia powtórzyć, ponieważ już osiągnęliście jego całkowite zrozumienie. Następnie wasza dusza znajdzie nowe pragnienie i poczujecie impuls, aby robić coś innego, ponieważ jest to wam potrzebne, ponieważ chcecie, ponieważ wasz ogień wewnętrzny nagli was, żeby doświadczyć całego życia.

*******************************************************************************************************

Cokolwiek robicie, w momencie kiedy to robicie, wiecie w waszej duszy, że to doświadczenie jest właściwe. Dopiero kiedy się skończy i uczucia z nim związane staną się mądrością, stwierdzicie, że być może mogliście zrobić coś lepiej albo inaczej. Jednak nigdy nie wiedzielibyście, że istniała lepsza możliwość, gdybyście najpierw nie pozwolili sobie na doświadczenie, z którego uzyskaliście klejnot mądrości. Czy ktoś powinien być za to sądzony? Nie, ponieważ to się nazywa niewinnością i to też nazywa się edukacją.

           Niepowodzenie jest rzeczywistością tylko tych, którzy tak uważają. Tak naprawdę nikt nigdy nie przegrywa w życiu – nigdy. Niezależnie od wszystkiego, co zrobiliście, od każdego nędznego, nikczemnego, sekretnego uczynku, który tak naprawdę takim nie jest, ostaliście się przy życiu – co za cudowne wydarzenie. Przegrać znaczyłoby zatrzymać się. Jednakże nic nigdy nie może się zatrzymać, ponieważ życie jest kontinuum. Ono rozwija się i awansuje w każdym momencie. Tak więc nigdy nie możecie stać w miejscu ani też cofać się w życiu, ponieważ każdy moment nieustannej ekspansji życia zawsze przynosi wspanialsze i coraz wspanialsze zrozumienie.

          Nigdy nie odnieśliście niepowodzenia, zawsze się tylko uczyliście. Jak moglibyście wiedzieć, czym jest szczęście, gdybyście nie doświadczyli nieszczęścia? Jak moglibyście znać wasz cel, gdybyście się do niego nie zbliżyli, aby odkryć, że jest innego „koloru” niż ten, który sobie wyobraziliście?

          Nigdy nie popełniliście żadnego błędu – nigdy. Nigdy nie wyrządziliście żadnego zła. Z jakiego powodu mielibyście się czuć winni? Całe zło, wszystkie wasze niepowodzenia, wszystkie wasze błędy nazywają się poprawnie krokami w kierunku Boga, krok za krokiem. Uzyskanie wiedzy, którą posiadacie obecnie, było możliwe tylko dlatego, że podjęliście kroki w tym kierunku.

          Nigdy nie czujcie się winni z powodu uzyskiwania wiedzy. Nigdy nie czujcie się winni z powodu waszej mądrości. To się nazywa oświeceniem.

. Musicie zrozumieć, że zrobiliście, co powinniście zrobić – to było potrzebne. Dokonaliście właściwego wyboru za każdym razem. Doświadczyliście waszego jutra i, istotnie, błogosławionego pojutrza i tak dalej, i tak dalej. Odkryjecie w nadchodzących dniach, że wiecie więcej niż wiedzieliście dzisiaj. Jednak dzisiaj nie jest błędem. Ono powiedzie was w wieczność.

         Posiadacie wybór, aby stworzyć jakiekolwiek marzenie zechcecie. Jednak cokolwiek stworzycie dla waszego własnego zrozumienia, to wzbogaci świadomość wszędzie. Nigdy nie pomniejszajcie świadomości – to jest niemożliwe. Każda przygoda, w której z radością się zanurzycie, wzbogaci ferwor i intensywność całego życia. Każda myśl, nad którą się zastanowicie, każda iluzja, której doświadczycie, każde odkrycie, którego dokonacie, każdy nędzny i okropny uczynek, który popełnicie – powiększa wasze zrozumienie, co z kolei powiększa świadomość ludzkości i przyczynia się do ekspansji Umysłu Boga.

*******************************************************************************************************

Tak więc wy, którzy dźwigacie na barkach ciężar wszystkich waszych problemów, jeżeli jesteście z tym szczęśliwi, niech tak będzie. Jeśli jednak już wszystkiego się od nich nauczyliście i jesteście nimi zmęczeni, uwolnijcie się od nich. Jak? Kochając je, obejmując je i pozwalając im istnieć wewnątrz waszego jestestwa. Kiedy tak zrobicie, one już nigdy was nie zniewolą. W tym momencie uświadomicie sobie, że cudowność życia można zobaczyć czystymi oczami, że miłość może być doświadczona bez sądów, a radość istnienia może stać się mocą nieograniczonego zrozumienia.

           Pokochajcie wasze życie.

Ramtha. biała księga

15 Maj 2011 Posted by | Biała księga | , , , | Dodaj komentarz

myśli i pole świadomości

         Aura to Duch waszego jestestwa. Duch waszego jestestwa, którego nazywam Bogiem waszego jestestwa, ma bezpośrednie połączenie z Umysłem Boga, ze strumieniem świadomości, w którym wszystko jest znane. Jedna z warstw aury to silne pole elektromagnetyczne pozytywnego i negatywnego elektrum. Na zewnątrz tego elektromagnetycznego pola elektrum nie ulega polaryzacji. Ono jest sferą niespolaryzowanego światłą – czystą energią. Sfera światła pozwala wszystkim myślom ze strumienia świadomości płynąć przez to wspaniałe i silne pole. Wasze procesy myślowe decydują, jakie myśli staną się wam znane, ponieważ elektromagnetyczna warstwa waszej aury przyciągnie do was te myśli, które są w zgodzie z waszym sposobem myślenia.

            Wasz Duch funkcjonuje jak sito na brzegu nieustannie płynącego, nieprzerwanie zmieniającego się strumienia świadomości. Dzięki jego światłu możecie odebrać Umysł Boga, przepływ myśli, który zawiera w sobie wszystko, co jest znane. W ten sposób jesteście w stanie wiedzieć, co tylko zechcecie, ponieważ znajdujecie się w nieustannym przepływie całej świadomości, w przepływie strumienia całej wiedzy.

            Świadomość jest jak rzeka i cała wasza istota, każda komórka waszego ciała, nieustannie jest przez nią odżywiana, ponieważ myśl podpiera i uwiarygodnia wasze życie. Żyjecie dzięki myśli ze strumienia świadomości. Tak, jak wasze ciało żyje dzięki krążeniu krwi, która niesie ze sobą pokarm do każdej komórki, tak samo całość waszego jestestwa jest utrzymywana dzięki substancji myśli, emanującej ze strumienia świadomości. Każdy moment waszej egzystencji jest stworzony dzięki myśli, która przychodzi do was ze strumienia świadomości, z którego nieustannie wybieracie myśli, czujecie je w waszej duszy, dzięki tym emocjom wzbogacacie, odżywiacie i rozwijacie całość waszego jestestwa i oddajecie myśl waszego rozwiniętego „ja” z powrotem do strumienia świadomości, rozwijając w ten sposób świadomość całego życia. Być może zastanowicie się dzisiaj nad kreatywną myślą. Kiedy to nastąpi, ta myśl zostanie odczuta i „nagrana” w waszej duszy w formie elektrycznej częstotliwości. Ta sama częstotliwość opuści wasze ciało i wróci do świadomości, aby ktoś inny mógł ją odebrać i tworzyć na jej podstawie. Wszyscy mają dostęp do tego, co czujecie, co myślicie i odżywiają się waszymi myślami, tak jak wy odżywiacie się ich myślami.

            Świadomość jest złożona ze wszystkich myśli, emanujących ze wszystkich istot i rzeczy. Myśli, które składają się na świadomość, posiadają różne częstotliwości elektryczne. Niektóre są bardzo niskie i powolne – właśnie one dominują w świadomości społecznej. Inne, bardziej nieograniczone, zawierają wyższe częstości i przynależą do super świadomości. Świadomość jest sumą wszystkich częstotliwości myśli o różnych walorach i te walory przyciągają ze wszystkich stron myśli o takiej samej wartości.

           Świadomość społeczna jest gęstą częstotliwością elektryczności myśli, jednak jest lżejsza od powietrza. Gęstość świadomości społecznej składa się z wyrażonych myśli, które zostały doświadczone emocjonalnie przez każdą istotę. To znaczy, że jest złożona ze zrealizowanych już myśli, nad którymi każda istota już się zastanowiła, doświadczyła ich emocjonalnie w swojej duszy i odesłała je przez swoje pole auryczne z powrotem do strumienia myśli , aby inni mogli się nimi wzbogacić.

           Myśli, na których wasza rzeczywistość się opiera, są bardzo ograniczone, są to myśli świadomości społecznej o niskiej częstotliwości. One są bardzo restrykcyjne, bardzo osądzające, bardzo surowe, ponieważ wasze życie jest rządzone postawami związanymi z przetrwaniem i strachem przed śmiercią – śmiercią waszego ciała albo śmiercią waszego ego. Dzięki temu wasza świadomość jest nieustannie zajęta myślami o żywności, schronieniu, pracy, pieniądzach, sądami o tym, co jest właściwe a co nie jest, co jest złe a co jest dobre, modzie, urodzie, akceptacji, porównaniach, wieku, chorobie i śmierci. Te myśli o niskiej częstotliwości łatwo przenikają przez wasze pole auryczne, ponieważ dominują w umysłach tych, którzy was otaczają. Tak więc, nieustannie jesteście „karmieni” ograniczonymi myślami bardzo restrykcyjnej, ospałej świadomości. A ponieważ na to pozwalacie, kiedy „emitujecie” związane z nimi emocje do strumienia świadomości, regenerujecie i podtrzymujecie ograniczony umysł człowieka.

            Świadomość w waszych dużych miastach jest szczególnie ograniczona, ponieważ większość żyjących w nich ludzi nieustannie rywalizuje ze sobą, krytykuje się wzajemnie, jest zdominowana przez czas, modę i wypełniona strachem. Z tego powodu wasze miasta są otoczone grubą warstwą gęstej świadomości. Ci, którzy przychodzą tutaj z innych wszechświatów, kiedy na to patrzą, widzą zwartą sieć wielokolorowych świateł charakterystycznych dla myśli o niskiej częstotliwości i bardzo ograniczonej świadomości, demonstrujących się w postaci świetlnego pola.

           Myśli o wyższej częstotliwości przynależą do super świadomości i są to myśli Jestności, istnienia, życia, harmonii, jedności, kontynuacji. Są to myśli pełne miłości. Są to myśli pełne radości. Są to myśli pełne geniuszu. One są nieograniczone i tak naprawdę nie można ich wyrazić w słowach, ponieważ nie istnieją słowa, które mogłyby opisać emocje narodzone z nieograniczonych myśli.

           Myśli o wyższej częstotliwości są łatwiej doświadczane na odludziu, daleko od ospałej świadomości człowieka, ponieważ tam życie jest proste, bezczasowe, nieprzerwane i w całkowitej harmonii ze sobą. Tam, daleko od ludzkich opinii, możecie usłyszeć bicie serca waszego własnego nieograniczonego obeznania.

           W jaki sposób wybieracie myśl ze strumienia świadomości? Elektromagnetyczne pole waszej aury przyciąga do was procesy myślowe i stany emocjonalne, które są w harmonii z waszym jestestwem. Aby myśl została odebrana, odczuta i uświadomiona w waszym jestestwie, jej częstotliwość musi zostać obniżona do świetlnej formy. W momencie, kiedy myśl połączy się z Duchem waszego jestestwa, z poświatą, która was otacza, eksploduje w formie światła – myśl po prostu „zapala się” w chwili, kiedy wejdzie w światło. Światło obniża substancję myśli i w ten sposób przyciąga taką samą częstotliwość. Myśl jest niewidzialna i staje się widzialna dzięki wybuchowi światła. Myśl w formie światła penetruje mózg i zostaje przekształcona w elektryczny impuls o specyficznej częstotliwości, która zależy od wartości przyjętej przez was myśli.

           W momencie, kiedy stajecie się czegoś świadomi, to znaczy, że odbieracie myśl, którą to coś jest. Kiedy odbieracie jakąś myśl, światło tej myśli zostaje zarejestrowane przez wasz mózg. Istnieją osoby, które czasami widzą kątem oka wybuchy światła. To, co widzą, w większości przypadków jest ich własnym Duchem, akceptującym myśl. Moment, kiedy widzą przed sobą błyszczące światło, jest właśnie chwilą, w której myśl weszła w ich pole auryczne i znalazła się w mózgu. Jeśli zamkniecie oczy i zobaczycie procesję kolorów albo ekspansję wzorów – tak właśnie wygląda myśl, kiedy penetruje wasz mózg.

           Mózg jest wspaniałym „odbiornikiem” elektrycznych częstotliwości myśli i posiada miejsca, które są zaprogramowane, aby odebrać, gromadzić i wzmacniać specyficzne częstotliwości myśli. Te miejsca, w zależności od zawartości wody w ściankach ich komórek, posiadają różną zdolność gromadzenia i elektryzowania myśli. Niektóre części mózgu mogą zachować i wzmocnić tylko myśli o wysokiej częstotliwości, inne są w stanie zachować jedynie te o niskiej.

           W przeciwieństwie do tego, co wszyscy uważają, mózg nie jest źródłem myśli. On tylko przyjmuje myśli ze strumienia świadomości. To jest organ stworzony przez Bogów specjalnie po to, aby odbierać i gromadzić myśli, które przeszły przez Ducha waszego jestestwa, zostały przekształcone w prąd elektryczny, wzmocnione i przesłane za pośrednictwem systemu nerwowego do każdej części waszego ciała, gdzie są uświadomione, w celu osiągnięcia zrozumienia.

            Dzięki technologii posiadacie odbiorniki radiowe z miernikami, które pozwalają regulować głośność dźwięku i wybrać częstość, którą chcecie odebrać. Wasz mózg też jest „odbiornikiem: z miernikami, zdolnym do odebrania jakiejkolwiek częstotliwości, ale tylko wtedy, kiedy część mózgu, która może je zarejestrować, jest aktywna.

**********************************************************************************************

            Myśl nieustannie „odżywia” każdą komórkę w waszym ciele i wasze całe ciało reaguje na jej impuls elektryczny. Wpływ myśli na każdą komórkę jest doświadczony jako odczucie, doznanie, emocja, jako to, co nazywacie ekscytacją. Następnie ta emocja jest odesłana do waszej duszy, aby zostać tam zarejestrowana.

            Wasza dusza jest wspaniałym kronikarzem, bezstronnym komputerem, który zapisuje naukowo każde uczucie, doświadczone w waszym ciele. Kiedy doświadczacie emocji, to znaczy, że myśl weszła w strukturę świetlną waszej istoty, została zaakceptowana w mózgu i przesłana za pośrednictwem centralnego systemu nerwowego, aby każda komórka waszego ciała mogła jej doznać. Następnie dusza rejestruje tę emocję jako podstawę do konsultacji, zwaną pamięcią.

            Pamięć nie posiada rozmiaru. Ona jest esencją. Pamięć nie jest wizualnym dokumentem, ale dokumentem emocjonalnym. To emocja kreuje wizerunek. Dusza nie zapisuje w pamięci wizerunków ani słów. Ona zapisuje emocje związane z tymi wizerunkami i słowami.

             Dusza rejestruje uczucie wywołane przez myśl i doświadczone przez całe ciało. Następnie szuka w swojej pamięci czegoś podobnego, czegoś, co analizująca część waszego mózgu, którą nazywacie intelektem, może rozpoznać i znaleźć słowa, pozwalające jej opisać tę emocję.

            Wszystko, co możecie opisać, jest związane z pewnym uczuciem, mającym swoje źródło w jakimś doświadczeniu. Znacie kwiaty jako kwiaty dzięki emocjonalnemu doświadczeniu, które z nimi wiążecie. Widzieliście, dotknęliście, powąchaliście i ozdobiliście się strukturą zwaną kwiatami. Z tego powodu kwiaty wywołują w was specyficzne emocje. Znacie jedwab jako jedwab, ponieważ wiążecie go z określonymi doznaniami i doświadczeniami emocjonalnymi, które niosą ze sobą „zrozumienie”, zwane jedwabiem. Dusza zgromadziła całą informację, związaną z waszymi doświadczeniami emocjonalnymi. Tak więc kiedy doznajecie uczuć wywołanych jakąś myślą, dusza je rejestruje i szuka w banku pamięci podobnych emocji, związanych z myślami, doświadczonymi uprzednio. Następnie przesyła tę informację do mózgu wskazując, że dana myśl została uświadomiona i zrozumiana kompletnie przez całe ciało. Myśl nie zostaje uświadomiona tylko w mózgu. Ona jest uświadomiona w całym ciele i następnie analityczna część waszego mózgu pozwala wam znaleźć słowa, które opiszą dane uczucie.

            Jak myśl jest uświadomiona i poznana? Dzięki emocji. Wiedza jest całkowicie emocjonalna. Myśl o czymkolwiek nie może być uświadomiona, dopóki najpierw nie zostanie odczuta – dopiero wtedy posiada tożsamość. W celu poznania myśli najpierw musicie ją zaakceptować w waszym mózgu, a następnie pozwolić sobie doświadczyć ją emocjonalnie w całym ciele. Wiedza nie jest dowodem na cokolwiek. Ona jest emocjonalną konstatacją. W momencie kiedy czujesz, możesz powiedzieć – „Ja wiem. Ja to czuję. Ja wiem”.

           Wewnątrz was, moi kochani mistrzowie, znajdują się drzwi do całej wiedzy. Ogień, który w was płonie, jest tym samym ogniem, jaki migocze w każdym maleńkim atomie, w każdej wspaniałej gwieździe, w każdej formie komórkowej, we wszystkim, co istnieje. To jest ten sam, identyczny ogień.

Świadomość jedności z całym życiem jest osiągnięta za pośrednictwem esencji światła, ponieważ światło, które uwierzytelnia emocję  waszej duszy, jest tym samym światłem, które daje życie kwiatom, gwiazdom i wszystkiemu, co istnieje. Zatem wewnątrz was jesteście w stanie wiedzieć wszystko.

Wiedzieć coś nie oznacza zrozumienia wyrażonego za pośrednictwem intelektualnej retoryki, wypełnionej wyszukanymi, pozbawionymi znaczenia słowami. Poznanie kwiatu następuje w waszym wewnętrznym jestestwie dzięki emocji. Możecie uświadomić sobie w każdej chwili, jak coś myśli, dzięki częstotliwości, którą emituje, zwanej emocją. Jeśli chcecie coś wiedzieć, to jedyne, co musicie zrobić, to odczuć to. Zawsze będziecie mieli absolutną rację.

  fragment białej księgi -Ramtha

30 marca 2011 Posted by | Biała księga | , , , | Dodaj komentarz

nic oprócz prawdy..

jakiekolwiek nauki ,słyszane czy czytane ,pochądzące ze źródła nauczającego o prawach ograniczające człowieka ,dzielące Jedność na dobro i zło czy też mówiace że Bóg jest jednostką i nie Jestnością wszystkiego co istnieje -wszelkie nauki tego typu pochodzą od istot ,które po prostu zaakceptowały je jako prawdę i chcą zmusić cały świat do jej uznania.

taka jest ich prawda ,,mistrzu,,  i nie są w błędzie .Jednak wspanialsza,  doskonalsza prawda to fakt ,że każdy kto naucza że życie jest w jakiś sposób ograniczone nie rozwinął ,,zrozumienia,, do takiego stopnia jak osiągneli inni.

każdy rozwija wiedzę ,,mistrzu,,  tylko do takiego stopnia do jakiego pragnie i pozwala sobie ją rozwinąć .W twojej rzeczywistości wiedza jest oparta przede wszystkim na strachu ,chęci przetrwania i zrozumieniu opartym na polaryzacji.

jest oparta na sądach i segregacji ludzi.

to co z całą pewnością osiagniesz dzieki tym wszystkim nauczycielom ,,mistrzu,,  to zrozumienie że ty sam jesteś twoim najwspanialszym nauczycielem ponieważ tylko ty wiesz co jest dla ciebie najleppsze.

jak ktokolwiek inny mógłby to wiedzieć jeżeli każdy jest zajęty swoim życiem i określaniem prawdy z własnego punktu widzenia ? tylko ty w twojej duszy wiesz ,jakie doświadczenie jest ci potrzebne aby osiagnąć twoje własne spełnienie.   tylko ty mozesz zadeklarować twoją własną prawdę ponieważ prawda jest wybrana i ustanowiona wyłącznie przez ciebie.

ta prawda nie zostanie odkryta przez naukowe czy intelektualne zrozumienie ale raczej przez zrozumienie emocjonalne ponieważ prawda jest emocją ,przeczuciem -ona nie jest intelektualna ,Znać własną prawdę to wiedzieć ,co odczuwasz jako prawdę.

uczeń: Ale Ramtha ,jak możesz czuć że cos jest prawdą jeśli nie jest ona podparta dowodami a nawet może być w opozycji do tego ,co nauka odkryła jako prawdę.?

Ramtha: mistrzu ,nic nie może być potwierdzone przez to co nazywasz dowodami ,ponieważ ulegają one zmianie w miarę rozwoju i przeobrażeń w ludzkiej świadomości. wszystko jest domniemaniem ponieważ rzeczywistość znajduje sie w nieustannym procesie ewolucji oraz kreacji za pośrednictwem myśli i emocji. fakty są tylko aktualną materialną manifestacją zbiorowej świadomości  ,kolektywnej myśli która została objęta emocjonalnie przez całą rasę ludzką.

Dowód znajduje sie w uczuciach ,w emocjach ponieważ przede wszystkim to właśnie one nadały faktowi realność.

W cokolwiek zdecudujesz sie uwierzyć tak będzie. wybierz wiec to co jest właściwe dla ciebie , w co chcesz wierzyć.

Ramtha ,,biała księga,,

fragment rozdziału -,,nic oprócz prawdy,,

od kiedy pamiętam właśnie w takiej formie dostawałam pomoc w zrozumieniu tego co czuję -poprzez takie publikacje i takie książki ,artykuły.. pewnie juz o tym  pisałam ale dzis ktoś z moich znajomych powiedział to w takiej formie że poczułam jego radość i zarazem swoją ogromnie wdzięczna że w taki psosób opiekunowie pomagają mi i nie tylko – tu -w tym wymiarze.. oprocz pracy jaką wykonuję dostaję też możliwość czytania bardzo ciekawych książek i kiedy tekst pobudza moje serce nie jestem w stanie powstrzymać sie od tego aby ,,podać to innym,, aby mogli zestroić sie z tą wiedzą.. nie mówię ,ze jest to prawda którą każdy powinien akceptować ale wiedza z ktorej każdy może skorzystać i wykorzystać to dla siebie w taki sposób aby była w pełni przydatna… dla niego..

sądzę ,ze jeszcze pewnie zamieszczę fragmenty z tej książki ponieważ jest już to druga taka moja publikacja na blogu.. a jeżeli sama czuję wspólną energie z zawartym tesktem lubie używać słów takich do wyrażania własnych uczuć dając tym też i satysfakcję ,ze moje są zbliżone ,podobne lub takie same z zawartym tekstem.. dzieki nim rozwijam swoją świadomość i czując jedność z ,,moją prawdą,, uczę sie poznawać siebie…

dziekuję

Prawdą jest to co jednostka uzna za prawdę . prawda jest opinią ,postawą ,przekonaniem ,które stało się absolutem w kreatywnej myśli. Jednak opinie roznych osób na jakiś temat będą odbiegały od siebie ,czasami w dużym stopniu ponieważ zostały sformuowane w oparciu o indywidualne doświadczenia ,porozumienia i nieporozumienia zgromadzone w duszy nie tylko w czasie tego życia ale wszystkich poprzednich .zatem jedna osoba może być zupełnie przekonana ze cos jest prawdą a inna nie. One nie będą w stanie siebie zroumieć ponieważ sobą nie były i nie dysponują zestawem takich samych doświadczeń..

Cokolwiek słyszysz czy też czytasz z ust nauczyciela jest to prawdą. Tak jak on ją widzi ,tak jak on się jej nauczył ,tak jak on ją stworzył ,tak jak on jej doświadcza. W ten sposób ,jeżeli studiowałeś z dziesięcioma nauczycielami będziesz bardzo zdezorientowany ponieważ prawda każdego z nich będzie inna. Oczywiście możesz dojść do wniosku ,że ta czy inna prezentacja prawdy jest zgodna z tym czego potrzebujesz w danym momencie ,ale jeśli będziesz starał się ustalić ,który z tych nauczycieli mówi prawdę  ,kiedy popatrzysz na nich ,zdajesz sobie sprawę ,że każdy z nich mówi prawdę. To o czym musisz zdecydować ,to do jakiego stopnia chcesz się stać jedną z tych prawd ,ponieważ którą kolwiek z nich zaakceptujesz ona przekształci się w doświadczalną rzeczywistość w twoim zyciu..

Ramtha

po tych słowach poczułam znajome ciepło w sercu..

tyle kursów i tyle wspaniałych mistrzów na mojej drodze a ja ciagle czułam że ich prawda jest wielka ale nie jest -moją prawdą .

szukałam  nie tylko prawdy ale innego sposobu na pracę ze sobą , porozumieniem  sie z moją duszą….  w inny niż przedstawiany mi sposób..  ale dzieki tym doświadczeniom mogłam stanąć pomiedzy wyborem..  doświadczyć własnej decyzji i posłuchania wewnętrznego głosu…  czytając to przypomniałam sobie całe doświadczenie o którym mowa…

16 lutego 2011 Posted by | Biała księga | , , , | 2 Komentarze

śmierć iluzją tego wymiaru…

trafiła w moje ręce bardzo ciekawa książka która w naprawdę bardzo ciekawy i głęboki sposób przedstawia nasze ,,życie,, i poziomy przez ktore dusza musi przejść aby doznać tego wszystkiego po co wędruje w kolejnych wcieleniach -w ten wymiar..

… każda istota ,zanim tutaj nie wróci ,wie ,że nie wraca ,aby być wielką pięknością ,bogaczem czy też nędznym żebrakiem. Wraca ,ponieważ cjce tutaj żyć i pogrąząć sie w uczuciowym  doswiadczeniu tego poziomu ,aby uzyskać emocjonalne zrozumienie ,którego pragnie osiagnąć wewnątrz swojego jestestwa .

zrozumienie emocjonalne to prawdziwy skarb uzyskany z twoich doświadczeń życiowych -tutaj ,czy też w innych rzeczywistościach i wymiarach -ponieważ ono jest wszystkim ,co pozostanie tobie na wieki.  Ramtha

uczeń– czy aby tutaj wrócić musimy narodzić sie za pomocą kanału biologicznego?

zanim odpowiem ci na to pytanie chciałbym ,abyś najpierw zrozumiała ,że znajdujesz sie na płaszczyźnie istnienia ,która jest odbierana w trzech wymiarach  .na tym poziomie myśl jest widzialna w trójwymiarowej formie zwanej materią. ta płasczyzna istnienia posiada gęstosć materii ,ponieważ częstotliwość myśli rozwineła sie najpierw w częstotliwość wibracyjną zwaną światłem ,która później została obniżona do jego najgęstrzej formy.. aby to wszystko tutaj miało tę samą gęstosć musi wibrować z tą samą częstotliwością .

w ten sposób twoje ciało wibruje z tą samą częstotliwościa co krzesło na którym siedzisz… jesteś świadoma tego poziomu ,ponieważ zmysły twojego ciała zostały zaprojektowane w taki sposób ,żebyś mogła odebrać najniższą częstość światła zwaną materią…

jeśli  chcesz przynależeć do tej czestotliwości musisz posiadac fizyczne ciało i wnim zamieszkać. jedna z dróg aby je uzyskać prowadzi przez kanał biologiczny.

jedyna inna droga ,aby mieć ciało w celu doświadczenia tej rzeczywistosci to narodzenie sie przez kanał biologiczny ,utrzymanie w pełni integralności ,,ja,, i całkowite uaktywnienie organu zwanego mózgiem. kiedy całkowicie uaktywnisz mózg do jego pełnej wydajności ,bedziesz w stanie ,kiedy tylko zechcesz, nakazać swojemu ciału aby podniosło swoją częstotliwość do takiego stopnia ,że przekroczy ona częstość materii i twoje ciało przeniesie sie do egzystencji świetlnej…

… śmierć to takze droga ,aby tam dotrzeć ale oznacza że pozwolisz strukturze ciała zestarzeć sie ,umrzeć i przestać istnieć.. w ten sposób nie bedziesz miała ciała. wniebowstapienie jest zabraniem ciała ze sobą..

…kiedy jesteś wstanie zabrać ciało ze sobą to oznacza ,że mozesz podnieść czy też obniżyć jego częstotliwość w zależnosci od twojej woli…  tak wiec jesli zechcesz wrócić do tej częstotliwości  juz nigdy nie bedziesz musiała szukać innego ciała , z innym ego ,aby mieć jeszcze jedno życie ,w innej rodzinie ,w innym kraju.

 nigdy już nie będziesz musiała urodzić sie ponownie w tej rzeczywistości o ograniczonym poziomie świadomości społecznej i walczyć o prawo do ekspresji siebie,  by odzyskać twoje obeznanie .. 

wtedy kiedykolwiek zapragniesz pojawić sie tutaj ,wszystko co musisz zrobic to obniżyć czestotliwość twojego ciała do stopnia ,w którym bedzie ono wibrowało tak jak ta rzeczywistość i sie tutaj znajdziesz…

nie będziesz musiała sie uczyć od początku ze ta rzeczywistość to tylko iluzja i gra….Ramtha

cieszę sie że mogłam to przeczytać …  i że ,,przypomniało,, mi to  -prawdę jaką nosze w sobie od samego poczatku bycia tutaj w tym wymairze..

mogę polecić tą ksiazkę każdemu kto poszukuje właśnie takiej prawdy jaką ta książka w sobie zawiera..

dopiero kiedy zaczełam to czytać odnalazłam tam wiele zwrotów i prawd które wielokrotnie już słyszałam -od prowadzacych mnie istot w moim obecnym wcieleniu… prawda ludzi ,miłości i uczuć Boga -tej wspaniałej wszechogarniającej energii istnienia wszystkiego we wszystkim.. 

 
Ramtha
 Biała księga
 
 wiesz ,śmierć jest wielką iluzją.

jedyna rzeczywistość to życie ,wszystko inne to iluzja .iluzja to mysli które są grami przekształconymi w rzeczywistość…

13 lutego 2011 Posted by | Biała księga | 2 Komentarze